Läroplan

År ett 

Vi arbetar med basteknik inom olika former av nutida dans och klassisk balett. Fokus ligger först och främst på kroppshållning och anatomisk förståelse för träningen. Teknik-coachning sker i mindre grupper för att uppnå bästa möjliga resultat. Lektioner i pedagogik, anatomi och danshistoria utgör en teoretisk ram som stärker en viktig medvetenhet fördansen ur ett helhetsperspektiv.   

 

År två 

Här tar utbildningen en märkbar vändning. Varje vecka möter studenterna nya internationella gästlärare som för med sig ett brett spektrum av olika riktningar inom den nutida dansen samt kryddar undervisningen med moderna parvisa samarbetsformer. Schemat kompletteras med improvisation ochkoreografi, två ämnen som fordrar öppenhet och en konstnärlig sensibilitet. Resultatet av det kreativa arbetet visas upp iföreställningar på en närliggande teater. Som motivation delas de första träningsstipendierna ut under årskurs två. 

 

År tre 

Under hösten koncentreras studierna till ett sista intensivt teknikblock. Därefter läggs fokus på scenen och pedagogiska diplomarbeten. Tillsammans med internationella gästkoreografer förbereder studenterna sin examensföreställning. Sedan inleds den allra sista fasen, då skolan öppnas upp och de nästan klara dansarna får ge sig ut i dansverkligheten med auditions och teaterpraktiker. Parallellt förbereder man det soloprojekt som utgör examensarbetet. Föreställningen sker i mitten på juli, då diplomen delas ut. Särskilt utmärkande prestationer under utbildningen belönas med stipendier från Iwanson-Sixt-stiftelsen samt priser till vidareutbildningsprojekt.  

Iwanson Schmuckbild
Facebook
Youtube
Instagram